30 april 2013

Du och jag har själva många brister, och ändå blir vi otåliga mot andra på grund av deras fel och brister.

Kärleken visar sig i att vi är tålmodiga med varandra.
Världen idag är full av otåliga människor.
Alla verkar ha bråttom. Hos de flesta är stressnivån mycket hög, och den press man lever under framkallar otålighet.
De flesta människor vill aldrig vänta på någonting. De har alltid bråttom att komma vidare till nästa punkt på sitt fullmatade schema. Därför blir de otåliga mot vem som än uppehåller dem, för att de måste sakta ner.
Du och jag har själva många brister, och ändå blir vi otåliga mot andra på grund av deras fel och brister.
Vi vill att Gud ska vara nådefull mot oss, men ofta är vi inte beredda att visa andra samma nåd som  han har visat oss.
Vi blir otåliga mot människor och vi blir otåliga mot omständigheter. Vi blir till och med otåliga mot Gud. Vi vill att han ska handla snabbare än han gör. Vi vill att han genast skall ge oss det vi vill ha, oavsett om vi är mogna att ta emot det eller ej.
Vi vill inte behöva gå igenom någonting. Vi vill ta genvägar förbi alla gropiga vägar i livet, trots att det är svårigheter som hjälper oss att växa. Vi vill med andra ord ha både det ena och det andra utan att behöva mogna. Vi vill att genombrott skall komma snabbt, utan någon förberedelse eller ansträngning från våran sida.
Man kan köra in i snabbfilen vid en drive-in-bar och få en hamburgare på minuten, men den innehåller inte samma näring som ett sunt hemlagat mål mat. Tusentals människor lider idag av dålig hälsa. Grundorsaken är i många fall näringsbrist, som har orsakats av att man nöjt sig med snabbmat för att hinna pressa in mera på sitt program.
Kärleken är tålig. Den har inte bråttom.
En människa vars liv kännetecknas av kärlek är tålmodig mot andra. Han är till och med tålmodig mot sig själv, mot sina egna brister och svagheter.
Han är också vänlig. Han tar sig tid att lyssna på en gammal människa som är ensam och behöver någon att prata med. Han kan lyssna på samma berättelse fyra eller fem gånger, bara för att visa vänlighet.
En tålmodig människa är uthållig. Han kan stå ut länge med det som är besvärligt utan att klaga. Han har förmågan att uthärda vad som än kommer med gott humör.


Tålamod är en underbar dygd. Det är en sida av kärleken som vi måste utveckla om vi vill vandra i kärlek.


 

Inga kommentarer: